Cjenik HGK

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za trgovinu 
Udruženje poslovanja nekretninama 
Zagreb, srpanj 2005.

 

C J E N I K 
posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, 
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

 

KUPOPRODAJA 
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne 
cijene.

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

4 %

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavatelja)

2 – 4 %, ali ne manje od 6000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
(naplaćuje se od kupca)

2 – 3 %, ali ne manje od 6000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

 

 

2 – 3 %

 

ZAKUP I NAJAM

 

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP– provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

75 %

¾  Minimalno

100 %

¾  Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

¾  Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

 

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine

75 %

¾  Minimalno za najam

100 %

¾  Minimalno za zakup

100 %

¾  Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

¾  Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

PDV nije uključen u cijenu